Thursday, July 13, 2017

The Key to Medicine and a Guide for Students (Miftāh al-tibb wa minhāj al tullāb)
Kelmarin baru sahaja menerima buku karangan Ibn Hindu yang ditempah. Pada awalnya sengaja mahu membelek isi kandungannya, tidak lagi berhasrat untuk mula membacanya kerana sedang dalam pembacaan buku Avicenna's Medicine. Tetapi, oleh kerana penyusunan isi dan cara penerangan oleh pengarang dan penterjemah yang amat menarik dan mudah, membuatkan saya tidak boleh berhenti untuk terus membaca. Sedari semalam, telah selesai bacaan keatasnya.

Buku & Pengarang

The Key to Medicine and a Guide for Students (Nama asal; Miftāh al-tibb wa minhāj al tullāb) dikarang oleh Abū al-Faraj Álī ibn al-Husayn ibn Hindū (w. 1036/423H) dan diterjemahkan oleh Dr. Aida Tibi. Buku ini telah dipilih oleh The Center for Muslim Contribution to Civilisation untuk dimasukkan ke dalam koleksi projek penterjemahan Karya Agung dari Peradaban Islam (Great Books of Islamic Civilisation) yang turut sama menterjemahkan kitab klasik seperti The Ordinance of Government karangan Imam Mawardi.

Buku setebal 139 mukasurat ini membahagikan isi kandungannya kepada 10 bab:

Bab 1, Dalam menggalakkan penglibatan dalam pekerjaan secara umumnya dan dalam bidang perubatan secara khususnya.

Bab 2, Mengenai kepentingan pekerjaan dalam bidang perubatan.

Bab 3, Definisi perubatan

Bab 4, Mengenai kemuliaan ilmu perubatan

Bab 5, Mengenai cabang-cabang ilmu perubatan

Bab 6, Mengenai perbezaan mazhab-mazhab cara fikir dalam dunia perubatan.

Bab 7, Bagaimana ilmu perubatan berkembang.

Bab 8, Mengenai lapangan ilmu yang dikehendaki untuk dikuasai bagi menyempurnakan kemahiran merawat.

Bab 9, Mengenai kaedah untuk mendidik pelajar perubatan dan senarai buku dalam bidang ini.

Bab 10, Terma dan definisinya dalam perubatan.

Bab 1 - 3

Pada permulaan bab, pengarang menekankan kepentingan untuk seseorang manusia itu melengkapkan diri dengan kemahiran yang membolehkannya bekerja. Supaya sebuah masyarakat itu dapat berfungsi dengan baik. Beliau juga menjelaskan bahawa setiap pekerjaan adalah sama penting, diumpamakan bandar sebagai satu tubuh badan, yang ada padanya jantung dan kuku. Keduanya diperlukan tubuh, jadi jangan mengeluh sekiranya tidak dapat bekerja di posisi-posisi yang tinggi.

Selepas itu, beliau menegakkan hujah bagi menolak dakwaan golongan yang mengecilkan peranan ilmu perubatan dan pekerjaan sebagai perawat. Disebutkan sebab-sebab kepada kemunculan golongan ini seperti berikut:

1. Kecenderungan seseorang itu untuk bermalasan dan tidak bekerja.

2. Kecemburuan seseorang terhadap orang yang bekerja.

3. Berpandangan tubuh badan mampu merawati dirinya sendiri, dan tindakan berubat melalui doktor adalah menyalahi kehendak Tuhan.

4. Beranggapan ilmu perubatan adalah terlalu kompleks untuk difahami oleh manusia.

5. Berandaian bahawa jika benar ilmu perubatan itu wujud, nescaya semua pesakit yg dirawat oleh para doktor itu sembuh.

Bagi menjawab golongan sebegini, Ibn Hindu memulakan dengan penerangan mengenai aturan Alam yang telah ditetapkan oleh Allah, dan ilmu perubatan itu terhasil daripada memerhati kesan terhasil antara isi Alam dengan tubuh badan. Seperti meminum air barli mampu menyejukkan badan yang panas.

Mereka yang mengatakan berubat itu menyalahi kehendak Tuhan, nescaya makan dan minum itu seharusnya terlarang juga untuk menghilangkan lapar dan dahaga.

Ibn Hindu turut membawakan sebuah kisah yang menarik mengenai salah faham aturan Alam. Diceritakan daripada seorang tua dari Isfahān: Seorang pemikat ular telah datang ke Isfahān bersama seekor ular yang sangat berbisa dan bahaya. Akan tetapi menjadi jinak melalui kemahiran yg dimiliki pemikat ular tersebut. Tiba seorang Sufi meminta untuk diserahkan ular tersebut kepadanya, katanya ingin dibuktikan kehebatan Qur'ān dengan menjinakkan ular melalui bacaannya. Pemikat ular enggan, tetapi Sufi tersebut berterusan mendesak. Akhirnya pemikat ular akur, demi memastikan dirinya tidak dipersalahkan andai berlaku sesuatu yang tidak diingini, beliau memanggil orang ramai disekeliling agar menjadi saksi kepada permintaan Sufi tersebut. Setelah diserahkan ular tersebut, Sufi itu telah membalik-balikkan ular sambil membaca ayat Qur'ān. Malangnya, dia kemudiannya telah digigit dan jatuh mati.

Kisah ini menarik kerana membuktikan bahawa kegagalan untuk mengenalpasti kemampuan diri yang sebenar dan mengenal kedudukan ahli dalam suatu lapangan ilmu ini telah wujud lama. Berasal daripada ketidakmampuan dalam memahami bagaimanakah Alam itu berfungsi dan tidak mengerti pengertian tawakal serta ikhtiyar yang sebenar.

Apabila disebutkan bahawa ilmu perubatan itu adalah mustahil mampu digapai akal, Ibn Hindu mendakwa golongan yang berkata ini telah merendahkan nilai akal yang dikurniakan oleh Tuhan kepada manusia. Begitu juga mereka yang melecehkan keberkesanan dan keperluan mempelajari perubatan kerana adanya pesakit yg mati selepas dirawat. Beliau bertanya, adakah petani yang setelah berusaha keras bercucuk tanam tetapi
tanamannya tidak menjadi kerana kemarau teruk, maka petani tersebut wajar dipersalahkan dan ilmu pertanian itu tidak boleh diterima?

Bab 3 - 5

Tugas merawat adalah tugas yang mulia, kerana ianya berurusan dengan subjek yang mulia, manusia. Dipetik dari Galen dalam "Promoting the Art of Medicine" - Perubatan adalah perkerjaan yang termulia sekali.

Dinyatakan bahawa bidang perubatan ini terbahagi kepada dua:

1. Teori, dan teori pula terbahagi kepada tiga:

a. Ilmu asas Alam (elemen, sifat keadaan, bendalir, organ, fakulti dan tindakannya)
b. Ilmu mengenai sebab-sebab penyakit
c. Mengenali gejala-petanda penyakit

2. Amali, dan amali terbahagi kepada dua:

a. Pengekalan kesihatan
b. Mengembalikan kesihatan

Pengekalan kesihatan dapat dilakukan melalui tiga cara:

1. Mengekalkan keadaan sihat.
2. Mengelakkan sebab-sebab yang boleh mendatangkan penyakit.
3. Merawati ketidakstabilan tubuh yang melemah.

Manakala, usaha pengembalian kesihatan pula boleh dicapai melalui:

1. regim nutrisi, senaman etc.
2. penyelaran, pembetulan kedudukan tulang etc.

Ibn Sina dalam menghuraikan mengenai pembahagian perubatan kepada dua lapangan, teori dan praktikal ini telah menegaskan bahawa realitinya kedua-duanya ada padanya teori. Yg pertama, ianya mengenai asas ilmu perubatan. Yang kedua, adalah ilmu mengenai pengamalan rawatan.

Bab 6-7

Jika pada hari ini telah terdapatnya pelbagai aliran sekolah perubatan, seperti perubatan moden, tradisional, homeopathy dan sebagainya. Pada zaman pengarang turut terdapat beberapa aliran fikir perubatan yang berbeza-beza. Dinyatakan di dalam buku ada tiga:

1. Dogmatist
2. Empiricist
3. Methodist

Dogmatist mengutamakan penggunaan logik berbanding dapatan pengalaman yang lalu dalam merawat pesakit. Manakala Empiricist menggunapakai pengalaman serta lebih mengutamakan kesan sesuatu rawatan kepada tubuh pesakit hingga tidak menghiraukan punca-asal suatu penyakit. Manakala, methodist pula beranggapan mengklasifikasikan penyakit kepada nama-nama tertentu adalah tidak berguna, kerana penyakit terlalu banyak. Mereka meringkaskan konsep perubatan seringkas yang boleh dengan membuat kesimpulan bahawa penyakit terjadi kerana tiga perkara: berkurangan penyingkiran (al-istimsāk), berlebihan penyingkiran (al-istirsāl) atau kedua-duanya sekali.

Ibn Hindu menegakkan kebenaran dogmatist dengan menyatakan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada empiricist dan methodist.

Oleh kerana empiricist mengabaikan asas perubatan dalam mengenal punca penyakit terlebih dahulu serta tidak menilik keadaan sifat pesakit sebelum merawat, mereka akan cenderung terdedah kepada kesilapan. Kerana mereka akan lebih menumpukan perhatian pada petanda-petanda sakit yang hanya dikenalnya sebelum itu sahaja dan cuba meniru kaedah rawatan yang sama pernah berjaya. Sedangkan kita pada hari ini amat tahu, berapa banyak penyakit yang berkongsi gejala dan petanda yang sama, tetapi tidak boleh dirawat dengan ubat yang serupa.

Berkenaan golongan methodist pula, Ibn Hindu menjelaskan kesilapan mereka yang terlalu meremehkan ilmu perubatan sehingga tidak mampu menguasai perbezaan-perbezaan keadaan pesakit menurut umur, lokaliti dan sifat tubuh mereka. Diberikan contoh, bahawa dogmatist tidak akan melakukan prosedur pembuangan darah pada kanak-kanak dan orang tua kerana keadaan diri mereka yang tidak mengizinkan. Tetapi golongan methodist tidak mengetahuinya.

Teringat kepada satu berita yang pernah menjadi kecoh jadi bualan dahulu, berkenaan seorang ayah membekam bayinya yang masih kecil. Biarpun telah diberikan penjelasan oleh pakar perubatan, tetap ayah tersebut mempertahankan apa yang dia lakukan. Kerana ianya tidak bersalahan dengan apa yang dia pelajari. Kerana itulah, disebutkan oleh Ibn Hindu agar kita kenal aliran sekolah perubatan yang menyimpang terlebih dahulu agar
 tidak bercampur aduk kebatilan dengan kebenaran.

Hal ini benar. Sebagaimana pada harini, oleh kerana lambakan maklumat yang disumbatkan pada massa menyebabkan kita boleh melihat adanya pelajar perubatan bahkan mereka yang sudah menjadi pegawai perubatan itu sendiri belum mampu membezakan dakwaan perubatan mana yang benar, yang mana pula hanya pseduosains. Malah ada pula yang menjadi promoternya pula pada masyarakat.

Dalam menjelaskan bagaimanakah ilmu perubatan berkembang dalam bab ke 7, Ibn Hindu menyatakan ianya melalui dua jalan:

1. Ketidaksengajaan.

Seperti dalam sebuah kisah klasik Yunani, sekumpulan kanak-kanak lelaki yang merentasi sebuah padang sambil memetik biji laurel dan memakannya. Kemudiannya salah seorang dari mereka telah dipatuk ular, akan tetapi telah terselamat. Rentetan daripada itu, didapati biji laurel mampu menjadi antidot kepada bisa ular.

2. Dengan sengaja

Perawat mencuba makanan mahupun ubatan satu persatu, dari satu masa ke masa yang lain pada tubuh badan yang berbeza untuk memerhatikan kesannya.

Begitu juga ada yang mendapat ilham melalui mimpi atau pemerhatian ke atas Alam. Sebagaimana diperhatikan burung yang meminum air laut untuk melawaskan perut, maka digunakan air garam sebagai julap.

Ilmu perubatan adalah ilmu yang teramat luas dan tidak mampu digapai secara sempurna hanya dengan pengalaman satu zaman sahaja. Ditulis oleh Hippocrates pada permulaan bukunya, The Aphorisms: "Life is short, the art is long, and time is fleeting". Hippocrates menggalakkan penulisan mengenai perubatan kerana usia seseorang itu terlalu singkat untuk menguasainya. Catitan penemuan yang didapati oleh seseorang itu amat berguna dalam membantu memperkembangkan kefahaman umat manusia mengenai ilmu kesihatan ini.

Bab 8-10

Di dalam bab 8, Ibn Hindu menerangkan beberapa pengetahuan yang turut perlu dikuasai oleh seorang perawat untuk menyempurnakan kemahirannya.

Pertamanya adalah sains asas berkenaan Alam. Akan tetapi ditegaskan, tidak perlulah untuk seorang perawat itu menyelidikinya sebagaimana seorang ahli falsafah mempersoalkannya.

Sikap ini senada dengan Ibn Sina dalam kitab Qanunnya yang berulangkali menjelaskan sebagai perawat tidak perlu untuk memasuki perbahasan mengenai elemen (tanah, angin, air, api) sedalamnya kerana ianya bukan lapangan mereka.

Pengetahuan kedua yang perlu turut diketahui adalah ilmu astrologi. Kerana pada pandangan mereka, terdapat penyakit-penyakit yang mempunyai keterikatan dengan pergerakan bulan dan matahari.

Begitu juga mengenai muzik kerana terdapat hubungan antara muzik dan kesihatan sebagaimana dijelaskan oleh Theon dari Iskandariah. Walaubagaimanapun, tidaklah bermaksud seorang doktor itulah yang perlu memainkan alat muzik. Dia boleh memanggil pemuzik untuk bermain muzik untuk rawatan yang diperlukan. Sebagaimana penunggang kuda tidaklah dia yang membuat pelana, tetapi ada orang lain yang akan memahiri dan membuatnya.

Jika diamati bagaimana Ibn Hindu dan Ibn Sina memberikan panduan kepada perawat dalam jalan mereka menjadi mahir. Mereka amat menekankan agar seorang perawat itu tidak bertindak menenggelamkan diri mereka dalam perbahasan yg bukan merupakan lapangan pengetahuan mereka. Biarpun kita sedia maklum, mereka berdua ini adalah seorang yang mahir dalam pelbagai bidang (polymath). Ini merupakan suatu nasihat buat ramainya pelajar perubatan yang melarikan tumpuannya dari menelaah ilmu perubatan dengan tekun kepada ilmu-ilmu lain dengan alasan ianya juga perlu dalam praktis kelak. Sehingga tanpa sedar terabai ilmu mengubat yang lebih utama itu.

Selain itu, dinyatakan bahawa seorang perawat itu perlulah mempelajari agama, etika dan juga logik.

Bab ke 9, dijelaskan tatacara seorang pelajar perubatan memasuki dunia perubatan.

Terdapat tiga panduan:

1. Bermula mempelajari sesuatu yang tanpa adanya ia, ianya tidak wujud. Sebagaimana dipelajari kewujudan dan sifat empat elemen sebelum mempelajari bendalir dalam tubuh (akhlāt).

2. Mempelajari sesuatu yang terlebih mulia berbanding satu yang lain. Seperti mendahulukan pembelajaran ke atas organ utama berbading organ yang bersifat pelengkap.

3. Mulakan dengan yang paling mudah dan lebih senang diingati pelajar dahulu.

Disebutkan oleh guru Ibn Hindu kepadanya, bahawa terdapat 16 buah buku yang menjadi panduan pembelajaran perubatan. Turutannya seperti berikut:

1. Kitāb al-Firaq (Mazhab dalam Perubatan) karangan Galen.

2. Kitāb al-Sinā'a al saghīra (Kitab Kecil Perubatan)

3. Kitāb al-Nabd (Mengenai Nadi)

4. Kitāb Jālīnūs ilā Ighlūqun (Dari Galen kepada Glaucon)

5. Kitab Istaqisāt 'alā ra'y Buqrāt (Mengenai Elemen Menurut Hippocrates)

6. Kitāb al-Mizāj (Mengenai Keadaan Tubuh)

7. Kitāb al-Quwā al-Tab'iyya (Potensi Alami)

8. Kitāb al-Tashrīh (Mengenai Anatomi Badan)

9. Kitāb al-'Ilal wa al-A'rād (Mengenai Penyakit & Tanda-tandanya)

10.Kitāb al-Nabd al-Kabir (Buku Besar Mengenai Nadi)

11. Kitāb Mawādi' al-ālima (Mengenai Bahagian Yang Terkesan)

12. Kitāb al-Buhrān (Mengenai Krisis)

13. Kitāb Ayyām āl-Burhān (Mengenai Hari-hari Krisis)

14. Kitāb al-Hummayāt (Mengenai Demam)

15. Kitāb al-Bur (Mengenai Kaedah Perawatan)

16. Kitāb Tadbir al-Sihha (Mengenai Menguruskan Pengekalan Kesihatan)

16 kitab ini digunakan oleh ilmuwan perubatan daripada Iskandariah sebagai asas untuk memahami perubatan.

Menurut Ibn Hindu, aturan buku tersebut dibuat sedemikian adalah kerana buku yang pertama diperlukan untuk membersihkan fahaman pelajar daripada pengetahuan perubatan yang palsu sebelum memulakan pengajian. Seterusnya, diteruskan dengan buku-buku yang kecil seperti buku kedua hingga keempat sebagai tinjauan awal agar pelajar dapat gambaran apakah yang akan ditempuhinya kelak.

Aturan buku yang seterusnya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam kaedah yg pertama sebelum ini.

Bab 10

Bab yang terakhir ini merupakan bab yang terpanjang sekali. Memuatkan terminologi yang digunakan dalam perubatan supaya memudahkan pembacaan lanjut pelajar-pelajar.

Melalui pemerhatian terhadap nama-nama penyakit yang tercatat, maka tahulah kita apakah penyakit-penyakit yang sudah dikenalpasti kewujudannya pada zaman tersebut.

No comments:

Post a Comment