Thursday, July 13, 2017

Pengenalan Tamadun Islam Dalam Ilmu Perubatan
Buku ini dihasilkan dibawah penyelarasan Prof. Dr. Ismail Saad. Cetakan pertama adalah pada tahun 1985, buku yang berada dalam pemilikan saya ini adalah cetakan kedua pada 1992. Buku terbitan DBP ini tidak lagi dicetaksemula dan hanya boleh didapati daripada sebilangan kolektor buku sahaja.

Setebal 141 mukasurat dan penulisannya dibahagikan kepada 6 pecahan bab:

Bab 1 : Unsur-unsur evolusi ilmu perubatan Islam
Bab 2: Tokoh-tokoh representatif dalam bidang perubatan
Bab 3: Sumbangan Islam dalam perubatan umum
Bab 4: Sumbangan perubatan Islam dalam bidang surgeri
Bab 5: Ciri-ciri sistem perubatan Islam
Bab 6: Kemerosotan perubatan Islam

...

Ulasan awal

1. Dalam pengetahuan saya, tidak banyak buku berbahasa melayu yang menceritakan sejarah perubatan. Ini salah satunya. Malangnya tidak lagi dicetaksemula.

2. Gaya bahasa yang digunakan penulis agak janggal untuk dibaca. Saya agak, mungkin kerana kebanyakan sumber yang digunakan adalah berbahasa inggeris. Cubaan memindahkan maklumat secara literal, menyebabkan ayat-ayat di dalamnya kekok untuk dibaca.

3. Seperti biasa, buku yang menceritakan kegemilangan tamadun Islam seringkali tidak dapat lari dari unsur romantisme dalam penceritaan.

4. Agak sukar nak memahami bagaimanakah teori perubatan dalam tamadun Islam itu berkembang dari masa ke semasa, kerana apabila diceritakan sumbangan perubatan, ianya digeneralisasikan tanpa dinyatakan dengan jelas oleh siapa, dan bila. Seolah teori tersebut datang secara tiba-tiba. Bukan berkembang secara rantaian sumbangan pelbagai tokoh dari latar masa yang panjang.

...

Bab 1

Penulis menjelaskan bahawa mana-mana penyelidik yang ingin menekuni sejarah perubatan di dunia Islam, terpaksa melengkapkan diri dengan kemahiran berbahasa Arab klasik, Yunani, Latin, Parsi, Urdu dan Inggires. Selain daripada keperluan menguasai sejarah tamadun dunia itu sendiri. Kerana rujukan yang ada jika hanya berpandu pada satu-satu bahasa sahaja adalah tidak memuaskan. Masih banyak manuskrip perubatan silam yang belum digali semula manfaatnya berikutan kekangan bahasa.

Penulis memulakan bab ini dengan menerangkan bagaimanakah keadaan ilmu perubatan sebelum ketibaan Islam.

Penyebaran fahaman perubatan Hippocrates ke belahan dunia Timur adalah apabila terdapat pergolakan politik yang mengakibatkan tersingkirnya golongan Nestorius keluar dari Romawi (abad ke-5 M). Mereka menetap sementara di Syria, membawa bersama ilmu perubatan yang diwarisi dari tamadun Yunani. Telah diterjemahkan beberapa karya perubatan Yunani ke dalam bahasa Syria sepanjang keberadaan mereka di sana.

Disebabkan pegangan agama mereka, golongan ini kemudiannya sekali lagi disingkirkan ke Parsi. Di sinilah pemulanya kepada tertubuh Jundishapur yang telah melahirkan tokoh-tokoh perubatan utama seperti keluarga Bukhtishu, Hunain dan Meseweih. (Mereka bertanggungjawab di dalam era penterjemahan karya klasik perubatan kepada tamadun Islam)

Dinyatakan juga oleh sebilangan ahli sejarah bahawa Harith Ibn Kalada yang pernah dirakamkan di dalam hadith Nabi saw untuk merawat salah seorang sahabat baginda juga pernah menuntut ilmu perubatan di Jundishapur.

Tatkala empayar Islam semakin meluas dan menyatukan pelbagai tamadun, perkembangan ilmu juga turut bergerak pesat. Agama yang meraikan orang yang berpengetahuan ini telah melahirkan ramainya pemimpin yang cintakan ilmu. Khalifah Harun al-Rashid setelahmana menewaskan kerajaan Byzantin, beliau telah menuntut diserahkan manuskrip-manuskrip Yunani kepadanya sebagai salah satu syarat tanda kekalahan. Manuskrip ini kemudiannya telah diterjemahkan bagi meraih manfaat yang terkandung di dalamnya. Titik sejarah inilah bermulanya permindahan maklumat dari satu tamadun ke tamadun yang lain.

Ilmuwan dari Jundishapur telah dijemput berkhidmat di Baytul Hikma, Baghdad untuk mengalihbahasa karya asing agar boleh diperkenal di dalam bahasa Arab.

Setelahmana berakhirnya era penyediaan (penterjemahan), muncul ramai tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia perubatan dari tamadun Islam. Seperti Zakaria al-Razi (865-925M) dan Ibn Sina (980-1036M).

Biarpun mereka mempelajari karya Hippocrates, Galen dan Dioscorides sebagai pemula kepada ilmu perubatan, tidaklah mereka terbelengu dengan dogma klasik. Suasana ilmu yang sihat yang menyubur dalam tamadun ini telah merancakkan penggalian dan penelitian ke atas kebenaran teori yang dipegang. Tidak sedikit karya yang dihasilkan oleh ilmuwan Islam memberikan kritikan ke atas kesalahan fahaman klasik Yunani.

Dinyatakan bahawa, pasca-ibn sina; seorang penuntut ilmu perubatan akan memulakan pengajian dengan menelaah Aphorism (Hippocrates), Soalan-soalan Perubatab (Hunain), Petunjuk (Al-Razi), Perbendaharaan (Thabit ibn Qurrah) dan Kitab al-Mansur (Al-Razi). Setelah selesai kitab asas ini barulah berpindah kepada mengaji 16 kitab Galen (ada disebutkan dalam status perkongsian buku Ibn Hindu), Kitab al-Hawi (Al-Razi) dan Qanun fi Tibb (Ibn Sina).

Kelahiran ilmuwan perubatan yang hebat tidak berhenti setelah munculnya dua tokoh ulung ini, bahkan lebih ramai.

1. Ali Ibn Isa, Canamusali dan al-Haithan (Alhazen) dalam bidang mata (ophtalmology - karya mereka dirujuk sehingga kurun ke-18)

2. Ibn Nafis mengkritik fahaman anatomi Galen dan Ibn Sina. Mengutarakan teori peredaran darah pulmonari, lebih awal dari Servetus pada abad ke-16.

3. Ibn Juljul, menurunkan syarahannya ke atas Materia Medica Dioscorides. Diteruskan sumbangan di dalam lapangan farmakologi oleh Abul Salt, Al-Ghadiqi dan Ibn al-Baitar.

4. Al-Zahrawi, bapa pembedahan. Kitab al-Tasrif sangat terperinci dan terkehadapan melangkaui zaman.

5. Musa ibn Maimun (Maimonides), doktor peribadi Salahudin al-Ayubi yang berketurunan Yahudi. Menjadi tanda toleransi yang ditunjukkan peradaban Islam awal serta betapa generasi awal amat menghormati ahli Ilmu.

6. Biarpun abad ke-13 berlaku pergolakan politik serta ancaman keamanan, tidak putus kemunculan ilmuwan perubatan seperti: Ibn al-Qifti, Ibn Abu Usaibiah, Ibn Khallakan dan Abu al-Faraj.

....

Bab 2

Bab ini mengkhususkan pengkisahan mengenai tokoh-tokoh penting dalam beberapa zaman.

Zaman penterjemahan (750 - 900M)

1. Jabir ibn Hayyan (721-776M: memberikan sumbangan di dalam bidang kimia)
2. Hunain ibn Ishaq (810-878M: menguasai bahasa Yunani, dilantik menjadi pengarah Baytul Hikmah, menterjemah Materia Medica Dioscorides, Aphorism Hippocrates dan karya-karya Galen, turut menulis risalah mengenai mata.
3. Thabit ibn Qurrah (838-901M: pakar di dalam penterjamahan karya Yunani dan Syriak)
4. Abu Yusof Ibn Ishaq al-Kindi (809-873M: seorang polymath yang mahir dalam perubatan dan juga ubatan. Aplikasi matematik dalam kiraan dos ubatan)

Zaman keemasan (900-1100M)

1. Abu Bakar Muhammad Ibn Zakaria al-Razi (865-925M: anak murid Hunain ibn Ishaq, pertama yang bezakan antara smallpox dan measles, mengarang kitab al-Hawi dan kitab al-Mansur, pengasas perubatan psikosomatik)
2. Abu Qassim Khalaf ibn Abbas al-Zahrawi (936-1013M: Pakar di dalam pembedahan, mengarang kitab al-Tasrif - menjadi rujukan utama barat sehingga abad ke-18)
3. Ishaq ibn Umran
4. Ishaq ibn Sulaiman al-Yahud (855-955M)
5. Abu Ali al-Hassan ibn al-Haytham (960-1039M: menyumbang di dalam bidang mata melalui karya kitab al-Manazir, pertama menemui lensa konveks, mengenalpasti peranan sebenar retina dan kornea)
6. Ali ibn Abbas al-Majusi (m. 944M, dikatakan kitab al-Maliki karangannya lebih baik dari al-Qanun ibn Sina dari segi saintifiknya, akan terapi Qanun lebih baik dari sudut praktikilitinya)
7. Abu Ali Hussain ibn Abdullah ibn Sina (980-1037M: kitabnya al-Qanun fi al-Tibb digunakan sebagai teks perubatan di dunia Islam dan Barat sehingga kurun ke-17)
8. Umar ibn Isa al-Musali (turut dikenali sebagai Canamusali, pakar di dalam bidang mata, telah melakukan rawatan katarak secara sedutan)

Zaman kacau (>1096M)

1. Ibn Zuhr (m. 1161M: Ibn Rusyd menganggap Ibn Zuhr merupakan pengamal perubatan yang terulung selepas Galen)
2. Ibn Rusyd (1126-1198M: lebih dikenali di dalam lapangan falsafah, kitabnya dalam perubatan; al-Kuliyyah diulang cetak di Barat)
3. Ibn al-Quff (1233-1286M: pakar bedah, kitabnya al-'Umdag fi Sina'at al Jurahah)
4. Ibn Khatimah (m. 1386M: dikenali melalui penulisannya mengenai wabak)

Amat sayang sekali kita mampu kenali ramainya tokoh-tokoh silam, tetapi tidak lagi dapat membaca karya-karya mereka pada hari ini.

...

Bab 3

Penulis menerangkan sumbangan tamadun Islam terhadap ilmu perubatan seperti berikut:

1. Oftalmologi

Ilmuwan dari tamadun Islam amat besar sumbangannya terhadap bidang ini. Istilah retina dan katarak itu sendiri berasal dari mereka.

Mereka telah membetulkan fahaman semenjak Hippocrates yang menganggap mata yang memancarkan cahaya, begitu juga menganggap lensa merupakan bahagian penting untuk melihat, bukannya retina.

Glaucoma telah dihuraikan secara perinci di dalam risalah yang membincangkan faktor-faktor sakit kepala.

Bagi merawat katarak, mereka telah mengaplikasikan kaedah sedutan yang dicipta oleh Ammar ibn Ali.

Al-Haytham (Alhazen) telah membetulkan teori silam dengan menyatakan bahawa sebenarnya cahaya yang terpantul dari objek kemudian dicerap oleh mata akan membentuk visual dalam pemikiran. Bukan mata yang menghasilkan cahaya.

Al-Razi pula telah mengenalpasti reaksi pengecilan-pembesaran saiz pupil apabila didedahkan dengan intensiti cahaya yang berbeza. Karya beliau dalam bidang ini adalah Kitab al-'Asyr Maqalat fi al-'Ayn.

Ibn Sina pula merupakan tokoh terawal yang menegaskan bahawa retina adalah struktur yang memainkan peranan terpenting dalam melihat, bukanlah lensa sebagaimana yang dipercayai generasi sebelumnya. Beliau juga menemui perkaitan antara kecederaan di kepala dengan pembesaran saiz pupil.

2. Farmakologi

Terdapat tiga sumbangan penting tamadun Islam terhadap bidang ini:

i) Mengenengahkan kepentingan pemerhatian, kawalan cubaan dan penyimpanan rekod dalam penghasilan ubatan.

ii) Tertubuhnya kedai-kedai untuk penjual ubat (apothecary) dan pusat meramu ubat (dispensary).

iii) Melaksanakan kawalan etika dan undang-undang pemantauan ke atas kualiti ubatan. Ahli kimia yang tidak mengikut formulasi yang telah ditetapkan, akan dikenakan hukuman.

Perubatan di dalam tamadun Islam mempunyai dua jenis ubat: ringkas (mufradat) dan kompleks (murakabat).

3. Perubatan Dalaman (Internal Medicine)

Pelbagai sumbangan telah diberikan oleh para tokoh perubatan Islam. Diabetes dihuraikan dengan baik oleh Ibn Sina. Beliau menjelaskan beberapa gejala yang dihadapi oleh pesakit seperti mudah rasa haus, sering membuang air kencing, selera makan besar, tubuh yang kurus serta kerap terjadinya gangrene. Air kencing pesakit dinyatakan cirinya sebagai berwarna jernih, kerap dan banyak. Apabila didedahkan kepada udara ia lekas kering dan meninggalkan bauan seperti manisan madu.

Perbezaan antara measles dan smallpox juga dapat diperincikan dengan baik oleh Al-Razi.

Al-Razi turut mengenalpasti kaitan antara selsema dan bauan ros. Kemudiannya menjadi pengantar kepada pengetahuan mengenai allergik.

4. Hospital

Sumbangan mengenai pembinaan hospital dalam bab ini diterangkan sangat sedikit biarpun sangat banyak sumbangannya dalam dunia perubatan. (boleh rujuk buku Historia karangan saya untuk mengenali sejarah bimaristan)

...

Bab 4

Barangkali kerana sumbangan ilmuwan perubatan muslim dalam pembedahan adalah yang paling ketara sekali, maka dikhususkan satu bab untuk sumbangan dalam bidang ini sahaja.

Pada permulaan bab ini, penulis cuba menangkis hujah mereka yang mendakwa perubatan Islam mempunyai pengetahuan ilmu yang sedikit mengenai anatomi badan. Mereka mendakwa larangan di dalam agama Islam untuk membedah tubuh manusia menyebabkan ilmuwan Islam tidak memahiri ilmu anatomi. Penulis mengatakan bahawa pada tahun 836M, Khalifah al-Mu'tasim telah mendapatkan beruk-beruk dari Nubia untuk tujuan mengenali anatomi badan.

Abdullatif al-Baghdadi (1161-1231M) pula mengkaji tulang temulang manusia dengan teliti dan membetulkan salah faham yang dibawa oleh Galen seperti tulang rahang terdiri daripada dua tulang.

Pakar bedah yang terkenal dalam tamadun Islam adalah al-Zahrawi (936-1013M) dan Ibn al-Quff (1233-1286M).

Beberapa sumbangan yang signifikan dari tamadun Islam adalah:

1. Penyelaran (cautery)

Harini penyelaran digunakan semasa pembedahan untuk menghentikan pendarahan menggunakan alat diatermi.

2. Prinsip & Kaedah Pembedahan

Kitab al-Tasrif karangan al-Zahrawi memuatkan banyak teknik, jenis alatan pembedahan dan penjagaan luka.

Rata-rata teknik dan alatan pembedahan yang digunakan al-Zahrawi masih lagi digunakan sehingga kurun ke-20.

3. Pembetulan dislokasi dan patah tulang

...

Bab 5

Falsafah asas perubatan Islam menekankan manusia selaku tanda kewujudan (al-insan ramz al-wujud). Manusia merupakan mikrokosmo yang mencerminkan makrokosmo. Manusia juga merupakan dua jalinan yang sebati antara fizikal dan ruhani.

Fisiologi perubatan ketika itu dipengarugihi fahaman empat humor Hippocratea dan empat unsur Empedocles. Kesihatan dianggap berjaya dicapai apabila berlaku keseimbangan antara kesemua humor dan unsur berikut.

Tubuh badan manusia juga dianggap mempunyai keupayaan tersendiri untuk mempertahan serta memulihkan kesihatan dirinya (vis medicatriz naturae). Peranan rawatan hanyalah dianggap untuk membantu potensi tubuh itu merawati dirinya sendiri.

Perubatan dari tamadun Islam adalah hasil adunan antara ilmu perubatan Yunani, Parsi dan India. Amalan dan praktisnya telah disuaikan dengan pandangan Alam Islam, seterusnya membentuk kod etika yang perlu dipatuhi selari dengan syarak. Biarpun pengantar ilmu ini adalah dari Hippocrates dan Galen, tidak boleh dinafikan bahawa perubatan Islam punyai struktur dan konsepnya yang tersendiri.

Jika di Barat proses pembelajaran perubatan secara terus di hospital hanya mula diamalkan secara meluas pada kurun ke-18, tamadun Islam telah lebih dahulu mendepani zaman. Al-Razi telah menyusun sistem hospital sebagai pusat pembelajaran di bimaristan di Rayy dan di Baghdad.

Perlaksanaan audit (hisbah) dalam pelbagai sektor turut tidak terkecuali sektor kesihatan. Salahlaku doktor boleh didakwa di mahkamah, ubatan yang dihasilkan perlu mengikut formulasi yang diluluskan kerajaan dan doktor yang ingin mengamal hendaklah melalui ujian kelayakan terlebih dahulu. Kawalan hisbah juga merangkumi pantauan ke atas kualiti dan kebersihan air minum dan makanan.

...

Bab 6

Bab akhir ini menerangkan faktor-faktor kepada kemerosotan perubatan Islam.

1. Keruntuhan empayar Islam

2. Penjajahan

3. Ketinggalan dalam Pendidikan dan teknologi

...

Sejujurnya saya lebih menyarankan mereka yang berminat untuk mengetahui lanjut mengenai sejarah perubatan dan Islam dalam bahasa Malaysia untuk dapatkan buku Kesihatan & Perubatan dalam Tradisi Islam karangan Fazlur Rahman (terjemahan Prof Wan Mohd Nor). Buku tersebut masih dijual oleh DBP.

Secara umumnya buku ini baik untuk pemula. Tetapi bagi mereka yang tiada latar belakang perubatan, akan mudah keliru dengan penggunaan terma inggeris yang dimelayukan.

1 comment:

  1. Asslamualaikum ustaz. Saya ada sedikit pertanyaan dan permintaan. Adakah terdapat cara untuk saya meminjam buku Pengenalan Tamadun Islam Dalam Ilmu Perubatan yang ada pada ustaz? Perkara ini memandangkan DBP sudah tidak lagi membuat cetakan. Saya perlukan buku tersebut untuk tujuan kajian saya di peringkat phD. Saya mohon jasa baik ustaz untuk mempertimbangkan permintaan. Semoga Allah SWT merahmati ustaz dan keluarga, InshaAllah.


    Ustaz boleh hubungi saya di alamat email: ayeinhaz@yahoo.com
    Terima kasih.

    ReplyDelete