Friday, July 28, 2017

Tayyib al-Ihsān fī Tibb al-InsānKarya ini siap dikarang pada tahun 1312H / 1894M oleh Shaykh Wan Ahmad ibn Muhammad Zayn ibn Mustafa al-Fatani; seorang ilmuwan Nusantara yang hebat suatu ketika dahulu. Ketika usia beliau baru sahaja enam tahun, telah dibawa menetap di Makkah dan mempelajari pelbagai matan ilmu di sana. Beliau juga pernah berada di Mesir sekitar tujuh tahun sebagai pentashih salah sebuah matba'ah di sana.

Shaykh Wan Ahmad Fatani pernah direkodkan mendapat pendidikan di dalam bidang perubatan daripada Shaykh 'Abd al-Rahim al-Kabuli yang berasal dari Afghanistan sebagaimana yang dinyatakan oleh pengkaji serta perumi kitab ini, iaitu Dr. Mohd Affendi Mohd Shafri.

Kitab ini turut dinamakan di dalam bahasa Melayu dengan judul; "Pembukaan Mata Hati pada Bicara Mengubati".

Cetakan yang ada pada saya ini merupakan terbitan bersama Khazanah Fathaniyah dan Klasika Media, cetakan tahun 2015. Teks jawi ada diterbitkan oleh Khazanah Fathaniyyah, cetakan tahun 2007.

Kandungan buku:

•Kata-kata pengantar
•Pendahuluan
•Latar belakang ringkas Shaykh Ahmad al-Fatani
•Pengenalan
(Isi kitab)
Fasal 1-14 (Bermula dari asas perubatan seperti pengetahuan mengenai akhlat, mizaj, alamat kemudiannya cara merawati penyakit-penyakit disusun bermula dari anggota kepala hingga ke kaki)

...

Ulasan

1. Dari keseluruhan koleksi kitab perubatan Melayu yang saya miliki, buku terbitan Klasika Media adalah yang paling saya gemari. Di antara semua cetakan Klasika Media, inilah kualiti cetakan yang paling terbaik pada pandangan saya. Bermula dari jenis kulit buku, kualiti kertas, penggunaan font dan penyusunan isi kandungannya segalanya terbaik.

2. Sebelum masuk pada teks kitab yang telah dirumikan, Dr. Mohd Affendi telah menitipkan pengenalan kitab yang sangat bermanfaat dan mengujakan.

Beliau bawakan sejarah ringkas asal-usul perubatan sebelum menerangkan keunikan warisan perubatan Melayu.

Paling saya anggap berguna adalah senarai karya yang berkait dengan tema perubatan Melayu samada kitab klasik seperti kitab al-Rahmah fi al-Tibb, Hikayat Nur al-Lisan, fasal ketujuh dalam Bustan a-Salatin, anekdot-anekdot di dalam Sulalat al-Salatin dan Hikayat Acheh. Begitu juga turut diperkenalkan judul-judul buku terdahulu yang pernah menyentuh perihal perubatan Melayu seperti Some Superstitious Beliefs in Malay Medicine, A Curious Kelantan Charm, Malay Poisons and Charm Cures, The Medical Book of Malayan Medicine dan A Dictionary of Malayan Medicine.

Ianya membantu saya untuk mengenalpasti apakah karya yang perlu di cari pada masa akan datang untuk lebih memahami dengan lebih jelas perubatan Melayu.

3. Pada permulaan kitab ini, Shaykh Ahmad Fatani menjelaskan beberapa sebab mengapa beliau memilih untuk mengarang kitab ini:

•Sangat sedikit karya di dalam bidang ini yang boleh dirujuki oleh warga Nusantara pada ketika zaman itu.
•Jika adapun, banyak yang dicemari kaedah perawatan yang disulami unsur khurafat.
•Mereka yang mahir dalam bidang ini bakhil dalam menurunkan pengetahuan yang ada pada mereka kepada generasi kemudian.
•Banyaknya khasiat dari segala hasil bumi di tanah melayu itu tidak diketahui, menyukarkan ramainya orang yang memerlukan untuk tahu dlm bidang ini memanfaatkannya.

4. Penulis juga turut memuatkan harapannya agar:

•Akan ada individu yang terbuka hatinya untuk bersungguh-sungguh mengkaji segala khasiat kayu-kayan serta tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi Melayu sebagaimana yang telah dilakukan oleh hukama Yunani dan Arab sebelum ini.
•Raja-raja Melayu (pemerintah) membantu menggemarkan manusia untuk melibatkan diri dalam bidang ini serta membantu mereka.

5. Kitab ini sesuai sebagai pemula kepada mereka yang berminat untuk mengenali asas perubatan (melayu). Ianya tidak memuatkan perbahasan panjang mengenai akhlat, mizaj, nadi dan qarubah.

6. Penulis berusaha memastikan kitabnya mempunyai sandaran sumber yang muktabar. Pembaca akan mendapati bahawa penulis amat cermat dalam menyatakan sumber bagi setiap kaedah rawatan yang dituliskan di dalam kitabnya.

Antara kitab rujukan yang digunakan oleh penulis:

•Tadhkirah Suwaydi & Mukhtasarnya oleh al-Sha'rani
•Qalyubi bi Tasrif
•Al-Rahmah fi al-Tibb wa al-Hikmah
•Tadhkirah al-Dawud al-Antaki

7. Kaedah susunan penyakit menurut anggota badan bermula atas sehingga ke bawah menggunapakai kaedah susunan oleh Suwaydi (merupakan murid kepada Ibn Baytar) dalam kitab Tadhkirahnya. Penulis merangkumkan beberapa kaedah yang boleh didapati dari berbagai kitab bagi merawati setiap penyakit.

8. Terdapat beberapa bahan tertentu yang pembaca akan menemui penggunaannya dalam banyak penyakit, seperti madu, cuka, afyun, daun bilam, merah telur, minyak lembu dan kayu gaharu.

9. Terdapat beberapa rawatan yang menggunakan najis seperti tahi lembu (untuk sakit sendi), air kencing unta dicampur air susu unta (untuk busung perut) dan air kencing manusia.

10. Terdapat juga kaedah rawatan yang agak menarik untuk diteliti perbincangannya menurut kacamata syarak seperti menggantung bahan-bahan tertentu pada leher dan menggunakan tanah dari kubur orang yang mati dibunuh.

No comments:

Post a Comment