Friday, July 14, 2017

Islamic Medicine - Edward G. BrowneBuku ini mula diterbitkan pada tahun 1921 di Cambridge dengan menggunapakai judul 'Arabian Medicine', bukan 'Islamic Medicine' sebagaimana yang saya miliki ini. Buku di tangan saya ini merupakan cetakan dari rumah penerbitan Goodwork, New Delhi, tahun 2001.

Buku ini merupakan rangkuman 4 siri syarahan Fitzpatrick yang disampaikan oleh seorang orientalis yang mahir dalam sejarah Parsi; Edward G. Browne (1862-1926). Syarahan tersebut dilakukan di Royal College of Physician pada tahun 1919 dan 1920.

...

Ulasan awal

1. Saya telah miliki buku ini lama, tetapi amat terasa sayang kerana  lewat memulakan pembacaan ke atasnya. Penguasaan Browne dalam sejarah Parsi berserta kemampuannya menyelidiki secara terus terhadap manuskrip asal perubatan Arab banyak membantu dalam mengukuhkan sisi pandang yang dibawa dalam syarahannya.

2. Kerana limitasi masa yang ada, Browne telah mengehadkan cakupan inti syarahannya hanya seputar dua kurun selepas Zaman Keemasan tamadun Islam (750 - 850M) dan pencapaian yang berlaku di Parsi sahaja. Biarpun begitu, penghuraian dan penerangannya sangat menarik dan membantu dalam memahami sejarah perubatan Arab secara keseluruhannya.

3. Jika dicermati, beliau menjadikan tiga sumber teks sejarah karangan Ibn Usaibiah, al-Qifti dan kitab Fihrist sebagai tunjang syarahannya. Begitu juga beberapa manuskrip asal kitab-kitab perubatan yang beliau pernah berkesempatan menyelidiki sendiri di beberapa tempat seperti Muzium British dan Perpustakaan Bodleain.

4. Browne didapati sedikit sebanyak berpegang dengan pandangan Ullman yang menyatakan bahawa ilmuwan perubatan Arab hanyalah bertindak sebagai penjaga dan pemindah legasi keilmuwan dari Yunani kepada Barat moden. Seakan tiada hasil keilmuwan yang asli daripada ilmuwan Arab. Ini suatu yang mengarut dan tidak boleh diterima. Kerana bukan sahaja dimensi kesihatan itu telah diperkembangluas peranannya dalam masyarakat dengan dorongan dari agama yang menjunjung nilai sosial ini. Tambahan tokoh-tokoh perubatan Arab tidak hanya menterjemah dan mempelajarinya, tetapi turut mengkritik, membetulkan dan menambah komentar tersendiri mereka dalam beberapa hal.

...

I

DEFINISI, Browne memaksudkan perubatan Arab sebagai doktrin perubatan yang tertulis di dalam bahasa Arab biarpun penulisnya bukan berbangsa Arab.

GALAKAN MENGKAJI, kegiatan mengkaji sejarah perubatan (termasuk perubatan Arab) adalah bertitik tolak daripada kecenderungan para ilmuwan menyelidiki asal usul suatu bidang pengetahuan bagi membentuk cara pandang yang lebih jelas.

ZAMAN KEEMASAN (750 - 850M), dikala zaman dinasti Abbasiyah telah berlaku kerancakan ilmu pengetahuan. Bermula daripada 'fasa penyediaan' yang melibatkan penterjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab (Samada secara terus Yunani - Arab, ataupun secara tidak langsung Yunani - Syriak - Arab). Pada fasa ini melibatkan ramai tokoh bukan Arab dan samada beragama kristian atau majusi, seperti keluarga Bukhtisu, Hunayn ibn Ishak dan anak muridnya serta keluarga Thabit ibn Qurra dari kota Harran.

ARAB & PERUBATAN, pada permulaan kebangkitan tamadun Islam, bangsa Arab tidak diyakini keupayaan mereka dalam perawatan. Sebagaimana  dalam kisah Asad Ibn Jani, seorang tabib yang mahir tetapi hanya sedikit pesakit mahu menemui beliau. Asad menjelaskan, ini kerana yang pertama dia adalah seorang Muslim, keduanya dia seorang Arab, namanya orang Arab, panggilannya juga orang Arab dan pakaiannya tidak sama sepertimana tabib-tabib yang datang dari Parsi (Jundishapur).

HARITH IBN KALADA, beliau direkodkan antara individu yang mahir dalam perubatan ketika zaman Nabi Muhammad s.a.w. Beliau seorang Yahudi dan dikatakan pernah menuntut di Jundishapur.

KEKANGAN TRANSLITERASI, penterjemahan karya Yunani berlaku dua cara; secara langsung (Yunani-Arab) mahupun tidak langsung (Yunani-Syriak-Arab). Karya yang diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Syriak didapati terdapat banyak kesilapan kerana kemiskinan istilah dan kesukaran bahasa tersebut untuk membentuk pengistilahan baru yang mampu membawa maksud yang diingini. Hal ini tidak terjadi pada penterjemahan secara langsung, ini adalah kerana bahasa Arab sangat kaya dengan istilah dan mampu membentuk istilah baru yang berupaya memuatkan maksud yang diingini. Masalah yang berlaku pada terjemahan dari Yunani - Syriak ini turut berlaku semasa penterjemahan karya perubatan dari bahasa Arab-Latin. Sangat banyak kesilapan dan istilah yang hanya dipindahkan sebutannya tanpa mampu membawa maksud sebenar yang diingini.

...

II

PEMBEDAHAN, perubatan Ayurvedic dan Arab sering didakwa tidak mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai anatomi badan kerana larangan agama untuk melakukan pembedahan ke atas manusia. Tetapi ternyata silap, kerana bidang pembedahan telah diangkat naik nilainya oleh al-Zahrawi sedangkan ketika waktu tersebut bidang ini sedang dianggap pekerjaanya remeh temeh di Barat. Begitu juga terdapat rekod dari Ibn Abi Usaibiah bahawa pada tahun 836, khalifah al-Mu'tasim telah mendapatkan sekumpulan monyet dari Nubia yang mempunyai struktur tubuh paling mirip dengan manusia untuk dilakukan ujikaji pembedahan oleh Yuhanna ibn Masawayh.

ALI IBN RABBAN, berkhidmat di bawah khalifah al-Mutawakkil. Pada tahun 850 M telah menghasilkan kitab Firdaus al-Hikmah (manuskripnya terdapat di Muzium British dan Berlin). Penggunaan kalimah 'mutakharij' dalam pengenalan kitabnya untuk merujuk kepada siapa yang perlu membaca buku ini, menggambarkan bahawa telah ada sistem pendidikan perubatan secara formal, setidaknya ujian kelayakan sebagaimana yang direkodkan berlaku pada zaman khalifah al-Muqtadir dibawah seliaan Sinan ibn Thabit.

ABU BAKR MUHAMMAD IBN ZAKARIA AL-RAZI, lahir di Rayy (berdekatan kota Tehran hari ini). Mula memahirkan di dalam seni muzik, sebelum memperdalami ilmu falsafah. Tetapi beliau sering dikritik mengenai tahap penguasaan dan kefahamannya dalam lapangan falsafah. Kemudiannya barulah mula menceburkan diri dalan perubatan. Sangat mahir dalam ilmu dan kemahiran perubatan sehingga dipertanggungjawab untuk mengendalikan bimaristan di Baghdad. Masyhur kisahnya memilih lokasi hospital dengan melihat kualiti daging-daging yang digantung di beberapa tempat pilihan setelah ditinggalkan beberapa waktu. Menghasilkan puluhan kitab perubatan, antara yang masyhur adalah al-Mansuri (penghargaan kepada pemerintah ketika itu) dan al-Hawi (terlalu tebal sehinggakan tidak mampu bertahan kerana sukarnya untuk dimiliki).

ALI IBN ABBAS, pengarang kitab al-Maliki. Menjadi pilihan terbaik untuk pengajian perubatan sehinggalah munculnya kitab Qanun fi at-Tibb karangan Ibn Sina. Biarpun begitu dikatakan oleh sejarawan bahawa kitab al-Maliki adalah lebih baik dari sudut teoritikal, manakala al-Qanun pula terbaik dari sudut praktikaliti.

ABU ALI HUSAIN IBN SINA, mampu menguasai pelbagai lapangan ilmu dengan sangat baik. Mula mempelajari ilmu Perubatan ketika berusia 16 tahun. Dua tahun selepas itu telah dipinta oleh pemerintah (Nuh ibn Mansur) untuk merawati penyakit yang dialami. Dianugerahi pelepasan untuk menggunakan perpustakaan diraja. Hidup dalam perlarian berberapa kali rentetan masalah politik setempat (Ali ibn Makmun - Qabus, Jurjan - Amr Shams Daula).

...

III

ARAB - LATIN, dunia Barat mula menyaksikan penterjemahan karya perubatan dari bahasa Arab ke bahasa Latin telah bermula seawal kurun ke 10/11 lagi. Beberapa tokoh seperti Constantinus Africanus, Gerard dari Cremona san Farj ibn Salim.

BANDINGAN ARAB-BARAT, semasa perubatan Arab telah mulai subur dan menghasilkan sumbangannya yang tersendiri, hal yang sebaliknya yang sedang berlaku di belahan dunia Barat. Rawatan yang dilaksanakan di sana sebagaimana yang diceritakan oleh Browne dalam kisah Usama ibn Munqidh dan kerajaan Frank adalah sangat barbarik dan tidak rasional.

ANEKDOT, hikayat yang diceritakan kepada masyarakat terbanyak tidak pernah lari dari tema kesihatan dan perubatan. Banyak kisah yang menggunakan nama tokoh seperti Ibn Sina dan Al-Razi dengan rawatan yang pelik dan tidakpun ditemui dalam kitab karangan mereka. Dijelaskan bahawa ini mungkin kerana menjadi kebiasaan ceritera klasik di tokok tambah bagi menampakkan kehebatan seseorang tokoh tersebut.

RAWATAN EMOSI, dibawakan beberapa cerita bagaimana Ibn Sina mengenalpasti maasalah sebenar bahawa seseorang itu jatuh cinta melalui perubahan sifat nadi ketika menyebut tempat-tempat yang berkaitan dengan kekasih pesakit tersebut. Begitu juga kisah Ibn Sina dan putera diraja yang mengalami delusi bahawa dirinya adalah lembu yang perlu disembelih. Turut dikongsikan kisah antara Al-Razi dan al-Mansur, bagaimana Al-Razi merawat sakit-sakit sendi amirnya dengan memanipulasi emosi rajanya itu.

KARYA PARSI, Browne mengatakan bahawa karya perubatan dari belahan dunia parsi masih banyak belum dikaji dan diteliti. Tetapi bagaimanapun hendaklah terlebih dahulu usaha pengkajian ke atas karya perubatan Arab digiatkan terlebih dahulu.

MODEN & TIMUR, diceritakan bagaimana setelah ilmu perubatan di dunia Timur membeku pada takat kefahaman klasik Ibn Sina sehingga kurun ke-19, datangnya Barat membawa doktrin perubatan yang baharu yang telah diperkembang jauh berbeza dengan yang masih dipegang oleh masyarakat Timur. Dikatakan pada tahun 1887 semasa lawatannya ke Tehran, mereka disana masih merawat menggunakan perubatan Ibn Sina. Diceritakan juga bagaimana pengenalan perubatan moden ke Mesir melalui Clot Bey pada tahun 1825.

...

IV

KESAL, Browne kesal kerana limitasi masa yang ada beliau tidak mampu menceritakan ramai lagi tokoh dan banyak lagi karya perubatan Arab yang wujud. Seperti yang terdapat di Sepanyol (al-Zahrawi, Ibn Juljul, Ibn Wafid dan Ibn Jazzar). Begitu juga tokoh hebat pada kurun ke-12 seperti Ibn Rushd, Ibn Zuhr, Musa ibn Maimub dan Ibn Baytar.

HISTORIAN, Browne menyenaraikan beberapa tokoh perakam sejarah ilmu perubatan Arab seperti Ibn Usaibiah (Uyunul Anba di Tabaqatil At-Tibba'), Al-Qifti (Tarikhul Hukama'), Ibn Khalikan, Yaqut dan Abul Faraj Gregorius.

SISTEM, Browne mensyarahkan fahaman terhadap Alam dan fisiologi tubuh yang terdiri dari 4 akhlat dan 4 mizaj.

SOALAN, adakah pengkajian terhadap perubatan Arab ini berbaloi? Dan jika ya, maka pada aspek apakah yang perlu ditumpukan? Begitu juga adakah tamadun Islam hanya bertindak sebagai transit atau mereka turut menyumbang nilai tambah pada ilmu perubatan?

KUALITI PENYELIDIK, perlu memahirkan diri dalam bahasa Arab, Yunani, Latin, Syriak dan Parsi. Mempunyai pengetahuan di dalam Perubatan atau setidaknya minat mengenainya. Mempunyai semangat yang tinggi dan pembacaan yang luas.

No comments:

Post a Comment