Friday, October 25, 2013

GST v.s SST

Apakah itu Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST)?

GST adalah cukai penggunaan (Consumption Tax) yang dikenakan pada setiap aktiviti nilai tambah (value-adding activity) pada setiap peringkat rangkaian pengeluaran barang dan perkhidmatan, termasuk  yang diimport. Melainkan pada barangan mahupun perkhidmatan yang telah dikecualikan oleh kerajaan.

GST juga turut dikenali sebagai Value Added Tax (VAT) di sebahagian negara.

Cukai ini mula-mula digunapakai adalah di Negara Perancis pada tahun 1954. Kini sebanyak 146 -160 buah negara seluruh dunia sudah menggunapakai sistem cukai sebegini. Semua negara ASEAN telah menggunakan sistem ini kecuali Negara Malaysia, Brunei dan Myanmar.

SST?

Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan (Sales and Service Tax – SST) pula adalah merupakan cukai yang telah digunapakai oleh Kerajaan Malaysia semenjak daripada tahun 1972.

Cukai Jualan adalah cukai yang dikenakan pada peringkat pengilangan dan import, dengan kadar sekitar 5% - 10% secara umumnya berbeza kepada jenis barangan.

Cukai Perkhidmatan pula adalah cukai yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan tertentu termasuk makanan, minuman, tembakau, perkhidmatan professional dan perundingan. Cukai ini dikenakan pada kadar 6%.

SST kebiasaannya dikenakan ke atas bil telekomunikasi, internet, ASTRO, tiket wayang, tiket parking, barangan di supermarket, KFC, McD, Pizza dan Pizza.

Mengapa kerajaan ingin menukarkan SST kepada GST?

Rang undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) telah mula dibacakan di Dewan Rakyat pada tahun 2009 dan dirancang untuk mula dilaksanakan pada tahun 2011, akan tetapi berikutan beberapa tentangan dan permasalahan hasrat ini telah tertangguh sementara.

Sehinggalah pada tahun ini apabila ura-ura GST akan mula diperkenalkan telah menjadi kenyataan apabila telah dibentangkan bersama Pembentangan Bajet 2014 oleh Dato Seri Najib Razak.

Pemansuhan SST dan digantikan kepada GST adalah bertujuan untuk mengatasi kelemahan sistem cukai sedia ada dan bagi mengatasi isu cukai bertindih (cascading tax), berganda (double tax), pemindahan harga dan nilai pindah (transfer pricing), tiada pelepasan lengkap barang dieksport, menggalakkan integrasi menegak, kerenah birokrasi pentadbiran, isu-isu klasifikasi dan lain-lain.

GST dilihat mampu meningkatkan pematuhan pembayaran cukai (tax compliance) kerana mempunyai mekanisme yang tersedia menjadikan pentadbiran cukai lebih berkawalan kendiri (self-policing) dan dengan ini akan mempertingkatkan pematuhan. Berbeza dengan SST sedia ada yang mempunyai banyak kelemahan yang menyukarkan pentadbiran.

GST adalah sebahagian daripada program reformasi cukai kerajaan.

Cukai Berganda (Double Tax?)

Pada Cukai Perkhidmatan (Service Tax) sedia ada, pengguna akan menghadapi penggandaan cukai atau tax on tax.

Pengguna terpaksa membayar cukai yang dikenakan di peringkat rangkaian pengeluaran kerana cukai yang dikenakan di peringkat pengeluaran awal (input tax) telah dikira sebagai kos kepada pembeli yang selepasnya. Maka pertambahan kos itu telah dimasukkan kepada harga caj perkhidmatan sebelum dikenakan cukai sekali lagi pada jumlah harga tadi kepada pengguna yang merupakan penerima akhir rantaian.

Berbeza dengan GST, dimana pengguna hanya perlu membayar cukai yang dikenakan di peringkat perkhidmatan terakhir kerana input tax akan dituntut semula oleh pihak peniaga sebagai kredit seterusnya akan mengurangkan kos yang dihadapi peniaga.

Tranfer Princing? Ana tak berkesempatan nak memanjangkan penulisan ini. Diharapkan agar pembaca memperbanyakkan bacaan berkenaan kesan, kelebihan dan kekurangan GST dan SST sebelum ini.

Apakah kesan perlaksanaan GST dan pemansuhan SST?

Ana bukan seorang yang mahir secara khusus di dalam bidang ekonomi, cuma membiasakan diri dan memperbanyakkan bacaan di dalam isu ini semenjak mula diperkatakan.

Antara perkara yang dikhuatiri oleh masyarakat awam adalah seperti kenaikan harga barang secara mendadak dan berlaku penipuan daripada para peniaga. Gambaran yang muncul dalam minda masyarakat adalah seperti seolah-olah semua perkara akan dikenakan cukai selepas ini. Perkara ini menakutkan golongan berpendapatan sederhana dan rendah.

Salah faham yang sangat ketara apabila beranggapan GST merupakan pertambahan cukai yang baru telah menyebabkan rakyat semakin bimbang. Hakikatnya, GST adalah sebagai ganti kepada SST yang akan dimansuhkan bagi menggantikan sistem baru GST.

Kadar cukai GST adalah hampir sama dengan kadar Cukai Jualan sedia ada, akan tetapi rakyat tidak menyedarinya berikutan jumlah Cukai Jualan telah dimasukkan ke dalam harga barang dan dikira sebagai kos barang. Berbeza dengan GST yang tidak dimasukkan ke dalam harga barang dan akan dinyatakan di dalam resit jumlah yang dikenakan. Berikutan itu, jurang perbezaan harga asal dengan harga selepas diperkenalkan GST adalah sangat minima.

GST juga hanya dikenakan kepada perusahaan yang melepasi jumlah perolehan pendapatan tahunan melebihi kadar RM 500,000. Tidak semua pengeluaran akan dikenakan GST, terutama perusahaan kecil. Ini adalah bertujuan supaya kawasan desa tidak terjejas dengan GST.

Di dalam GST, terdapat tiga kategori kadar cukai yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah standard rate, zero-rated dan exempted.

Kerajaan telah mengumumkan bahawa tidak akan dikenakan GST kepada barangan asasi seperti beras, gula, garam, rempah ratus, sayur-sayuran, binatang ternak (daging dan organ dalaman), tepung, ikan, penggunaan elektrik 200 KWH yang pertama, bekalan air 35 meter padu yang pertama, perkhidmatan pengangkutan seperti bas, KTM, feri dan sebagainya, perkhidmatan kesihatan oleh kerajaan. Perlaksanaan ini samada melalui zero-rated atau exempted.

Pengenalan GST ini tidak akan memberikan impak yang besar kepada harga barangan akan tetapi ianya bergantung kepada kecekapan pengurusan kerajaan. Kerajaan melalui Akta Anti-Pencatutan (Anti-Profeeting Act) akan digunakan bagi memastikan tiada peniaga yang mengambil kesempatan.

Kemungkinan bagi harga barang dan perkhidmatan naik itu ada pada sesetengah barangan. Kenaikan harga juga boleh berpunca daripada caj perkhidmatan yang dikenakan oleh sebahagian peniaga tetapi caj itu bukan merujuk kepada caj Cukai Perkhidmatan yang dikenakan oleh kerajaan, jadi caj itu peniaga itu tetap berkemungkinan akan mengenakan caj yang sama disamping GST nanti.

Bagaimana salah faham tentang GST berlaku?

Pada awal pengenalan GST pada rakyat pada tahun 2005, pelbagai andaian telah muncul seperti GST dilihat sebagai tambahan cukai yang baru, GST akan dikenakan pada semua jenis barangan termasuk barangan asasi dan kesihatan.

Penggunaan istilah juga telah mengelirukan rakyat, sebagaiman hebahan sebelum ini yang menunjukkan di dalam resit terdapat kenaan cukai SST, tetapi telah ditulis Government Service Tax (GST). Sedangkan, seharusnya digunakan istilah SST bagi merujuk Service Tax. Di dalam hebahan itu menunjukkan kadar yang dikenakan sebanyak 6%, kadar ini telah lama dikenakan semenjak tahun 1975. Tetapi salah faham telah timbul berikutan pengggunaan istilah yang silap.

Perkara-perkara seperti ini telah membawa kepada penentangan oleh rakyat, lebih-lebih lagi di dalam suasana iklim politik hari ini yang rakyat akan sentiasa menanggapi apa yang dibawa oleh kerajaan adalah buruk dan membebankan.

Keyakinan rakyat kepada kerajaan sudah parah terhakis menyebabkan rakyat sukar menerima sesuatu yang baru. Rakyat hanya mahukan transformasi daripada cara pengurusan kerajaan dilakukan terlebih dahulu supaya ketirisan dan penyelewengan dapat diatasi sebelum mula mengenakan pelbagai perkara yang mengusik kantung duit rakyat seperti penarikan subsidi, pengenalan cukai dan tiada pengstrukturan semula cukai pendapatan bagi meningkatkan pendapat boleh-guna rakyat.

Penerangan yang menyeluruh perlu dilaksanakan.

GST akan mula dilaksanakan pada 1 April 2015. Kerajaan telah memperuntukkan tempoh 17 bulan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada rakyat berkenaan GST sebelum ianya dapat dilaksanakan.

Tempoh ini perlu digunakan sebaiknya bukan sekadar di laman web kerajaan tetapi meliputi penerangan yang terus kepada rakyat.

Penutup: Adakah GST akan membebankan rakyat?

Akan ada harga barangan yang turun dan akan ada pula yang naik. Tetapi perubahan ini tidak akan ketara kerana kadar yang dikenakan hampir sama seperti SST sedia ada, malah lebih rendah.

Dalam masa yang sama, kerajaan seharusnya melihat dan menyusun atur sistem pencukaian pendapatan rakyat  bagi memastikan pendapatan boleh-guna rakyat dapat ditingkatkan, bukan sekadar memperkenalkan cukai baru bagi membaiki pendapatan negara.

Penerangan kepada rakyat juga perlu menyeluruh bukan sekadar menyentuh isu GST-SST, akan tetapi mengaitkan dengan apa yang sudah berlaku melalui rasionalisasi subsidi sebelum ini seperti pada RON 95 dan gula. Bentangkan kajian samada gabungan GST dan penurunan subsidi ini memberikan kesan negatif atau sebaliknya pada rakyat dan penerangan bagaimana bantuan sokongan seperti BR1M dapat membantu rakyat terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana.


Monday, October 21, 2013

Perjanjian TPP: Apa Selepas APEC dan 17 Oktober?

Perjanjian Perkongsian Trans Pasifik (TPPA).

Pengenalan Ringkas TPPA.

TPP merupakan cadangan perjanjian perdagangan yang melibatkan 12 buah negara. Perjanjian ini bersifat multi-lateral dan merupakan himpunan set-set perjanjian perdagangan bilateral sedia ada antara Amerika Syarikat dan beberapa negara yang kini menyertai TPP.

Perjanjian ini diterajui oleh AS dan dimulakan rundingannya daripada tahun 2010 sewaktu tempoh pentadbiran George Bush. TPP merupakan perkembangan daripada Perjanjian Perkongsian Ekonomi Strategik Trans Pasifik (TPSEP atau P4) yang pada awalnya merupakan perundingan di antara Brunei, Chile, Singapore dan New Zealand pada tahun 2005.

Perjanjian ini telah melalui 18 rundingan dan pada awalnya dijangka akan mendapat kata putus pada bulan Oktober 2013, akan tetapi kegagalan Presiden Obama untuk menghadirkan diri ke dalam persidangan APEC pada 5-7 Oktober di Bali yang lalu kerana terpaksa mengutamakan isu negaranya berkenaan bajet tahunan dan siling hutang (debt ceiling) telah merencatkan usaha bagi merealisasikan proses penandatanganian perjanjian ini. Dijangka perjanjian ini tidak akan dapat ditandatangani pada tahun ini.

Sekiranya perjanjian ini berjaya ditandatangani, perundingan ini bakal meliputi 2/5 daripada ekonomi dunia. Akan tetapi TPP telah mengundang pelbagai kontroversi berikutan skop perundingan ini yang lebih besar berbanding perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang biasa.

Kerajaan Malaysia tidak terkecuali di dalam menerima kritikan daripada kalangan ahli politik mahupun pertubuhan bukan kerajaan (NGO) terhadap penglibatannya di dalam rundingan ini. Antara perkara yang menjadi kerisauan adalah seperti di dalam bab Perolehan Kerajaan (Government Procurement), Hak Harta Intelektual (IPR), tenaga buruh, alam sekitar, Resolusi Penyelesaian Pertikaian Antara Pelabur dan Negara (Investor-State Dispute Settlement, ISDS), nasib perusahaan kecil dan sederhana dan kerahsiaan isi perundingan.

Datuk Seri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah menegaskan bahawa kerajaan akan memastikan perundingan tersebut tidak akan mengganggu gugat tiga elemen penting iaitu perlembagaan negara, kuasa kerajaan negeri dan dasar-dasar negara.

Apa Selepas APEC dan 17 Oktober?

Beberapa perbincangan telah tercetus antara pengkritik dan pemerhati sewaktu AS terhadap keputusan Obama untuk tidak menghadirkan dirinya ke persidangan Asia Pasific Economy Coorperation (APEC) gara-gara konflik dalaman negaranya sehingga terpaksa menghentikan operasi pentadbiran negara AS.

Ketika itu AS telah melalui suatu tempoh yang cukup genting di mana operasi pentadbiran terpaksa dihentikan kerana Republikan tidak bersetuju untuk meluluskan bajet tahunan disebabkan polisi kesihatan baru yang lebih dikenali sebagai Obamacare. Ditambah pula dengan isu siling hutang yang perlu dinaikkan kadarnya sebelum menjelang 17 Oktober bagi mengelakkan kegagalan AS dalam membayar hutang dan menjalankan beberapa komitmen negaranya.

Hal ini telah memaksa Obama untuk membatalkan lawatannya ke Asia bagi menangani isu ini bagi mengelakkan krisis ekonomi yang lebih dahsyat. Tindakan Obama tidak meneruskan lawatannya ke Asia telah dikritik oleh beberapa pemerhati kerana telah mengabaikan peluang yang membawa ke arah potensi pulangan yang lebih besar berbanding memilih untuk berada di Washington untuk satu penyelesaian jangka pendek yang dijangka krisis yang sama tetap akan berulang sekali lagi Februari tahun hadapan.

Pentadbiran Obama dilihat telah merugikan masa yang ada bagi memastikan TPPA dan TIPP (bagi perjanjian dengan Eropah) berjaya dimeterai hanya kerana terpaksa berhadapan dengan konflik antara Demokrat dan Republikan.

Kegagalan Obama untuk berada di dalam APEC secara tidak langsung telah mengurangkan keyakinan negara yang menyertai rundingan TPP ini dan menunjukkan kelemahan AS dalam menangani konflik dalaman negaranya.

China telah mengambil peluang ini untuk mempromosikan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) yang telah dimulakan rundingan ini bermula pada 20 November 2012.

RCEP dilihat bersaing dengan TPPA di dalam menguasai pasaran dunia. Walaupun RCEP merupakan perundingan perjanjian perdangan yang baru sahaja diperkenalkan, perundingan ini dilihat lebih meyakinkan kerana disertai negara yang lebih sekata status ekonominya. RCEP juga tidak mempunyai banyak kontroversi berbanding yang ditimbulkan oleh TPPA.

Akan tetapi Malaysia melalui Kementerian Perdangan Antarabangsan dan Industri (MiTi) lebih menumpukan kepada perjanjian TPP berbanding RCEP.

Apa akan berlaku pada TPPA?

Pendirian AS untuk memastikan negara yang menyertai rundingan ini untuk menghapuskan kawalan terhadap pembiayaan rentas sempadan turut menimbulkan kesangsian sama ada perundingan ini akan mencapai kata sepakat.

Ini kerana Negara Malaysia dan Chile merupakan antara negara yang mengenakan kawalan terhadap pembiayaan rentas sempadan. Tindakan yang telah di buat oleh Malaysia semenjak tahun 1990-an ini terbukti berjaya mengurangkan risiko krisis ekonomi terutamanya yang berlaku pada tahun 2008. International Monetary Fund (IMF) juga telah bersetuju untuk menukar pendiriannya terhadap dasar aliran modal ini dan berpendapat bahawa kawalan sebegini berkesan. Akan tetapi aneh apabila AS ingin memastikan tiada kawalan sebegini sadangkan ianya terbukti boleh membawa kepada krisis ekonomi sekiranya tiada sekatan dan kawalan.

Menurut Kevin P. Gallagher yang pernah mengetuai satu task force daripada Universiti Boston bagi mengkaji kesan aliran modal antara negara maju dan negara membangun, beliau menegaskan bahawa seharusnya sebuah negara membangun mempunyai kawalan terhadap pembiayaan rentas sempadan sebelum menyertai mana-mana perjanjian perdagangan.

Ana percaya Malaysia tidak akan bersetuju di dalam perkara ini dan kita bakal melihat rundingan ini akan berpanjangan sebelum disepakati dan ditandatangani.

Pertembungan antara Republikan dan Demokrat di dalam soal polisi luar negara AS semenjak isu campur tangan tentera AS di dalam soal krisis di Syria juga telah menimbulkan kebimbangan di dalam kalangan pemerhati dan telah menimbulkan anggapan bahawa TPP ini mungkin akan berhadapan dengan dua cabaran, pertama untuk meyakinkan negara luar menyertainya dan yang kedua untuk memastikan TPP ini akan dimeterai tanpa bantahan daripada ahli kongres.

Tetapi kemungkinan ini hanya kecil memandangkan kedua-dua Demokrat dan Republikan dilihat menyokong idea perlaksanaan TPP sebelum ini.

Persoalannya adalah apakah yang akan berlaku kepada perjanjian ini? Adakah akan berulang sejarah sepertimana Doha Development Agenda (DDA) yang bermula pada 2001 dan telah tergendala pada tahun 2008 sehingga pada hari ini?

Bantahan demi bantahan yang dilakukan oleh masyarakat dunia semenjak perundingan ini dimulakan di negara-negara yang menyertai perundingan ini termasuklah di AS sendiri telah memberikan suatu signal yang tidak baik kepada perkembangan proses perundingan ini.

Ana menjangkakan perundingan TPP ini akan berlanjutan ke suatu tempoh yang lebih lama dan berkemungkinan juga akan tergendala sepertimana DDA sebelum ini berikutan terlalu banyak perkara yang belum berjaya disepakati. Kemungkinan selepas ini Malaysia akan lebih menumpukan perhatian kepada perundingan RCEP yang dilihat kurang menganggu gugat perkara sensitif negara berbanding TPP dan dilihat lebih berupaya disepakati di dalam tempoh yang lebih singkat berbanding TPP.

Ana cuma pelajar jurusan perubatan, mungkin bukan bidang ana utuk berbicara perkara ini. Cuma ingin berkongsi hasil pemerhatian dan pembacaan ana berkaitan TPPA mutakhir ini. Mohon diperbetulkan fakta yang silap dan salah faham yang ada pada pemerhatian ini.

p/s : Ada masa selepas ini, ana akan menulis berkenaan RCEP pula. Lama tak kemaskini blog, haha..